งานสอบสวนอุบัติเหตุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

เพิ่มข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุ


ชื่อหน่วยงาน :


วันที่เกิดเหตุ :


กรุณาใส่ไฟล์แบบสวนสวน :
**หมายเหตุ ไม่ควรอัพโหลดไฟล์ด้วย Word หรือ Exel อาจทำการบันทึกข้อมูลผิดพลาด


ลำดับที่
ไฟล์การสอบสวนอุบัติเหตุ
หน่วยงาน
วันที่เกิดเหตุ
แก้ไข
27
รายละเอียดข้อมูล
รพ.ดอนมดแดง
7 ก.พ.2563
Edit
26
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
9 กุมภสาพันธ์ 2563
Edit
25
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
27 มกราคม 2563
Edit
24
รายละเอียดข้อมูล
โรงพยาบาลน้ำยืน
6 มกราคม 2563
Edit
23
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
19 มกราคม 2563
Edit
22
รายละเอียดข้อมูล
รพ.พิบูลมังสาหาร
16 มกราคม 2563
Edit
21
รายละเอียดข้อมูล
โรงพยาบาลสำโรง
13/01/2563
Edit
20
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
ึ 7 มกราคม 2563
Edit
19
รายละเอียดข้อมูล
รพ.นาตาล
2 มค 2563
Edit
18
รายละเอียดข้อมูล
รพ บุณฑริก
2 มกราคม2563
Edit
17
รายละเอียดข้อมูล
โรงพยาบาลสำโรง
1 มกราคม 2563
Edit
16
รายละเอียดข้อมูล
รพ.พิบูลมังสาหาร
30 ธันวาคม 2562
Edit
15
รายละเอียดข้อมูล
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
29 ธันวาคม 2562
Edit
14
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
28 ธันวาคม 2562
Edit
13
รายละเอียดข้อมูล
โรงพยาบาลนาเยีย
27 ธันวาคม 2562
Edit
12
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
7 ธันวาคม 2562
Edit
11
รายละเอียดข้อมูล
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
5 ธันวาคม 2562
Edit
10
รายละเอียดข้อมูล
รพ.พิบูลมังสาหาร
6ธันวาคม2562
Edit
9
รายละเอียดข้อมูล
รพ.พิบูลมังสาหาร
6ธันวาคม2562
Edit
8
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
27 พฤศจิกายน 2562
Edit
7
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
24 พฤศจิกายน 2562
Edit
6
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
19 พฤศจิกายน 2562
Edit
5
รายละเอียดข้อมูล
รพ บุณฑริก
18 พฤศจิกายน 2562
Edit
4
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
7 พฤศจิกายน 2562
Edit
3
รายละเอียดข้อมูล
รพ.พิบูลมังสาหาร
28 ตุลาคม 2562
Edit
2
รายละเอียดข้อมูล
รพ บุณฑริก
26 ตุลาคม 2562
Edit
1
รายละเอียดข้อมูล
รพ.วารินชำราบ
23 ตุลาคม 2562
Edit