ข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี>>>กลับสู่หน้าหลัก<<<

                  เพิ่มข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุ

                  ชื่อหน่วยงาน :     วันที่เกิดเหตุ :

                  กรุณาใส่ไฟล์แบบสวนสวน :

                 
ลำดับที่
ไฟล์การสอบสวนอุบัติเหตุ
หน่วยงาน
วันที่เกิดเหตุ
แก้ไข
1
รายละเอียดข้อมูล
รพ.ศรีเมืองใหม่
31 ธันวาคม 2561
Edit
2
รายละเอียดข้อมูล
รพ.นาตาล
19 ธันวาคม 2561
Edit
3
รายละเอียดข้อมูล
รพ.พิบูล
7 มกราคม 2562
Edit
4
รายละเอียดข้อมูล
รพ.นาตาล
2 มกราคม 2562
Edit
5
รายละเอียดข้อมูล
รพ.เขมราฐ
2 ธันวาคม 2561
Edit
6
รายละเอียดข้อมูล
รพ.สำโรง
21 ตุลาคม 2561
Edit
7
รายละเอียดข้อมูล
รพ.นาตาล
19 ธันวาคม 2561
Edit
8
รายละเอียดข้อมูล
รพ.สำโรง
15 ธันวาคม 2561
Edit
9
รายละเอียดข้อมูล
รพ.สำโรง
20 ธันวาคม 2561
Edit
10
รายละเอียดข้อมูล
รพ.บุณฑริก
21 ธันวาคม 2561
Edit
11
รายละเอียดข้อมูล
รพ.โพธิ์ไทร
31 ธันวามคม 2561
Edit