งานสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

เพิ่มข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุ


ชื่อหน่วยงาน : ***กรุณากรอก


วันที่เกิดเหตุ : ***กรุณากรอก


กรุณาใส่ไฟล์แบบสวนสวน :
**หมายเหตุ ไม่ควรอัพโหลดไฟล์ด้วย Word หรือ Exel อาจทำการบันทึกข้อมูลผิดพลาด


โรงพยาบาล
วันที่เกิดเหตุ
ไฟล์การสอบสวนอุบัติเหตุ
แก้ไข
พิบูลมังสาหาร
16มีนาคม2564
รายละเอียดข้อมูล
Edit