งานสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

เพิ่มข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุ


ชื่อหน่วยงาน :


วันที่เกิดเหตุ :


กรุณาใส่ไฟล์แบบสวนสวน :
**หมายเหตุ ไม่ควรอัพโหลดไฟล์ด้วย Word หรือ Exel อาจทำการบันทึกข้อมูลผิดพลาด


โรงพยาบาล
วันที่เกิดเหตุ
ไฟล์การสอบสวนอุบัติเหตุ
แก้ไข
พิบูลมังสาหาร
19พฤศจิกายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
19พฤศจิกายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
11พฤศจิกายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
30ตุลาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
31ตุลาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ม่วงสามสิบ
25ตุลาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
น้ำยืน
12มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
น้ำยืน
25มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สำโรง
28ตุลาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
นาตาล
9กันยายน2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สำโรง
2สิงหาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
6มีนาคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
ศรีเมืองใหม่
31มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
27มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit
วารินชำราบ
19มกราคม2563
รายละเอียดข้อมูล
Edit